ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2018
ปรับปรุง 13/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 122324
Page Views 174451
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี 125331119
6 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี 0-2546-1295
9 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593
10 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3422 086-3256357 081-4332585
31 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
36 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
37 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
38 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
44 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา 5312855
46 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา -
56 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 0-2577-2346
60 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
61 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
64 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา 0-2995-2244
68 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 0-2569-1361
70 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา
75 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
77 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
78 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา
79 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
84 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 0-2563-1061
86 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
87 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2905-0223
88 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014
89 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-5930010
95 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนคลองสิบสาม หนองสามวัง หนองเสือ