กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพงษ์เทพ ตามเมืองปัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐภูมิ ศรีนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรรษา แก้วใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกฤติกา คำพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญรส ศรีมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวราตรี ชมมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุนันท์ อาดำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนิธิวรรณ คงยิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5