กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง ชินวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ มะลิลำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายเฉลิมวงศ์ สังข์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายเชิดชู ไวยบุรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพรรณธิภา เรืองอักษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายเรณุวัฒน์ ศรีพอ
ครู คศ.1

นายบุญเรือน สีลาสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5