กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชีรา ไพสาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางพรรณศิริ อุปละวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุริสา เรืองบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางณัฐธิดา เณธิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวบุศรา ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวอัจฉริยา อะนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ สีน้ำเย็น
ครู คศ.1

นายกิติศักดิ์​ สุข​วโรดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวญาณี วันแอเลาะห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอลิญา สินภักด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอมรวีรา พลเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางวิภา ภิษุณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวศศิภา พิมสิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุฑามาศ เมี้ยนกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุภาพร พร้อมเพรียง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจริญทิพย์ ไวยสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2