.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขต

  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556

  ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการกรอก GPA ในระบบDMC 2013

ผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน  และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน MEP (Mini  English  Program)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน  IEP  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ใหม่

 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ห้อง  IEP (ในเขตพื้นที่บริการ)

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 

คณะครูท่านใดที่เข้ารับการอบรมทุกรายการขอให้รายงานการอบรมส่งฝ่ายบุคลากร ด่วน!!!

******ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  มัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดเขียนเขตที่มีความสนใจ   ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่นโรงเรียน  โรงเรียนกำหนดถ่ายรูปในวันี่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจให้นำเงินมาชำระ ค่าถ่ายรูปและทำหนังสือทำเนียบรุ่น ได้ที่ครูปรึกษา เป็นจำนวน 200 บาท ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 การแต่งกายชุดนักเรียน*******

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
     
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
     
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
      ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดเขียน เขตและได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการส่ง เสริมพระพุทธศาสนาและปลูปฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน
งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตราฐานสากล(Independent Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคกลางประจำปี 2557 
      ดูภาพทั้งหมด
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนไทย
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตราฐานสากล
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เอกคหกรรม 1 ตำแหน่ง
 

*****ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ******


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th