.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘

 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (รอบสอง) 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ) 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี รอบที่2

 ประกาศผลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบนอกเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ห้องเรียนปกติ  

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) และห้องเรียนพิเศษ MSP (Math Science Program) ประจำปีการศึกษา 2558  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน ปกติ (ในเขตพื้นที่การศึกษา) 

 รายวิชาสอบห้องเรียนปกติ
 

 ประกาศผลการสอบประจำปีการศึกษา 2557

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3  ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 

 

 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 
 
 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา(มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 ประกาศรับสมัครครูพละศึกษา 1อัตรา(มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 ประกาศผลสอบ ป.1  MEP  รอบ 2
  กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้อง MEP (รอบ2)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนคณิต-อังกฤษ
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
 ประกาศรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษMEP (Mini English Program) (รอบสอง) 
                                                                                                                   
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 ประกาศรับย้ายนักเรียนที่ประสงค์ระหว่างปี

 แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครู

 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองอนุบาล

 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.1- ม.6

 แจ้งกำหนดการวันปิด-เปิดเรียน57-58 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2557 
      โรงเรียนวัดเขียนเขตร่วมกับ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-25 เมษายน 2558  ณ วัดเขียนเขต
แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
     
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขต 
      วันที่ 30 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้มีการจัดพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมปาริชาต โรงเรียนวัดเขียนเขต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขต
English camp ชั้นป.1- ป.4

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
 

 


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 เมษายน 2558
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th