.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา

การคิด มัธยม  วิทย์

การคิด มัธยม สุขศึกษา

การคิด มัธยม สังคม 

การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ

การคิด มัธยม การงาน 

การคิด ประถม สุขศึกษา 

การคิด ประถม สังคมศึกษา

การคิด ประถม ศิลปะ 

การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 

การคิด ประถม ภาษาไทย

การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 

การคิด ประถม คณิตศาสตร์

การคิด ประถม การงานฯ

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551

ระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขต

  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556

  ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการกรอก GPA ในระบบDMC 2013

ผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน  และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน MEP (Mini  English  Program)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน  IEP  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ใหม่

 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ห้อง  IEP (ในเขตพื้นที่บริการ)

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 

คณะครูท่านใดที่เข้ารับการอบรมทุกรายการขอให้รายงานการอบรมส่งฝ่ายบุคลากร ด่วน!!!

******ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  มัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดเขียนเขตที่มีความสนใจ   ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่นโรงเรียน  โรงเรียนกำหนดถ่ายรูปในวันี่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจให้นำเงินมาชำระ ค่าถ่ายรูปและทำหนังสือทำเนียบรุ่น ได้ที่ครูปรึกษา เป็นจำนวน 200 บาท ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 การแต่งกายชุดนักเรียน*******

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ในวันที่18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ภายใต้ชื่อ"นวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายจเร ทองลักษณ์ศิริเป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานก็มีการจัดกิจกรรมมากมายที่ให้ความ
วันอาเซียนศึกษาประจำปีการศึกษา2557 
      ดูภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 
      โรงเรียนวัดเขียนเขตก กำหนดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตได้เเสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน
การประชุม เชิงอบรม เชิงฏิบัติการ 
      การประชุมเชิงอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาการของบุคลากรที่ย้ายมาใหม่และครูบรรจุใหม่
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2557
วันอาเซียนประจำปีการศึกษา2557
วันแม่ ประจำปี 2557
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการของบุคลากรที่ย้ายมาและครูบรรจุใหม่

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เอกคหกรรม 1 ตำแหน่ง
 

*****ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ******


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th