.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 ตัวอย่างแผนการจัดการ​เรียนรู้เพื่อเสริมสร้​างค่านิยมหลักของคนไท​ย 12 ประการ


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ขอเรียนเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดเขียน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ขอเรียนเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดเขียน(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

From _ID Plan

ตัวอย่าง ID Plan  

บันทึกความดี

แบบบันทึกสหกรณ์

แผนการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

power point เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา

การคิด มัธยม  วิทย์

การคิด มัธยม สุขศึกษา

การคิด มัธยม สังคม 

การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ

การคิด มัธยม การงาน 

การคิด ประถม สุขศึกษา 

การคิด ประถม สังคมศึกษา

การคิด ประถม ศิลปะ 

การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 

การคิด ประถม ภาษาไทย

การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 

การคิด ประถม คณิตศาสตร์

การคิด ประถม การงานฯ

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551

ระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขต

  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556

  ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการกรอก GPA ในระบบDMC 2013

ผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557  (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาดูผลสอบ วันที่ 13 ตุลาคม 2557)

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) 
      โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนโรงรียนวัดเขียนเขตได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระองค์ท่าน ณ ลานโรงเรียนวั
เดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตได้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานรวมใจภักดิ์รักพ่อ ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการแแสดงความจงรักษ์ภักดี ต่อพระบาทพระเจ้าอยู่หัว
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
     
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า 
       
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
เดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ศิษย์ลูกผูกสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
 

 


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
ธันวาคม 2557
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th