.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

From _ID Plan

ตัวอย่าง ID Plan  

บันทึกความดี

แบบบันทึกสหกรณ์

แผนการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

power point เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา

การคิด มัธยม  วิทย์

การคิด มัธยม สุขศึกษา

การคิด มัธยม สังคม 

การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ

การคิด มัธยม การงาน 

การคิด ประถม สุขศึกษา 

การคิด ประถม สังคมศึกษา

การคิด ประถม ศิลปะ 

การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 

การคิด ประถม ภาษาไทย

การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 

การคิด ประถม คณิตศาสตร์

การคิด ประถม การงานฯ

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551

ระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขต

  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556

  ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการกรอก GPA ในระบบDMC 2013

ผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน  และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน MEP (Mini  English  Program)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน  IEP  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ใหม่

 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ห้อง  IEP (ในเขตพื้นที่บริการ)

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 

คณะครูท่านใดที่เข้ารับการอบรมทุกรายการขอให้รายงานการอบรมส่งฝ่ายบุคลากร ด่วน!!!

******ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  มัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดเขียนเขตที่มีความสนใจ   ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่นโรงเรียน  โรงเรียนกำหนดถ่ายรูปในวันี่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจให้นำเงินมาชำระ ค่าถ่ายรูปและทำหนังสือทำเนียบรุ่น ได้ที่ครูปรึกษา เป็นจำนวน 200 บาท ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 การแต่งกายชุดนักเรียน*******

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการไทยคม(MOU)มาอบรมให้ความรู้และร่วมกิจกรรม 
      ดูกิจกรรมภาพทั้งหมด
ประเมินโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
      ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ขอเเสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
      ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลในงานเปิดบ้านการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
วันวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ในวันที่18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ภายใต้ชื่อ"นวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายจเร ทองลักษณ์ศิริเป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานก็มีการจัดกิจกรรมมากมายที่ให้ความ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมไทยคม
ประเมินโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูรับรางวัลงานเปิดบ้านเขตฯ
วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2557

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
 

 


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
กันยานยน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 กันยานยน 2557
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th