.

.: โรงเรียนวัดเขียนเขต : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) :.

 
 
 
 
 
เว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ประกาศรับสมัคร ธุรการบุคลากร 1 ตำแหน่ง (วุฒิการศึกษา ปวส)

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ขอเรียนเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดเขียน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ขอเรียนเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์โรงเรียนวัดเขียน(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

From _ID Plan

ตัวอย่าง ID Plan  

บันทึกความดี

แบบบันทึกสหกรณ์

แผนการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

power point เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา

การคิด มัธยม  วิทย์

การคิด มัธยม สุขศึกษา

การคิด มัธยม สังคม 

การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ

การคิด มัธยม การงาน 

การคิด ประถม สุขศึกษา 

การคิด ประถม สังคมศึกษา

การคิด ประถม ศิลปะ 

การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 

การคิด ประถม ภาษาไทย

การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 

การคิด ประถม คณิตศาสตร์

การคิด ประถม การงานฯ

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551

ระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขต

  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556

  ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557

 

ขั้นตอนการกรอก GPA ในระบบDMC 2013

ผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557  (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาดูผลสอบ วันที่ 13 ตุลาคม 2557)

ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.4/1   ม.4/2   ม.5/1   ม.5/2   ม.6/1   ม.6/2 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก 
      โรงเรียนวัดเขียนเขตเข้าร่วมโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก เพื่อให้นักเรียนลดการใช้พลังงาน และใช้ให้คุ้มค่าโดยได้จัดทำโครงการ ขยะ 3ฑ รักษ์โลก
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
      โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนใส่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมวันลอยกระทง 
      วันที่6 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน12 ตามประเพณี จึงกำหนดให้เป็นวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต สืบสานประเพณี อันดีงาม และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมวันลอยกระทง

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
 

 


ข่าวการศึกษา จาก เด็กดีดอทคอม
 


ค้นข่าวมาเล่า โดยเว็บครูไทย
 


ข่าวการศึกษา
 


อบรมวินัยจราจร
 
 
 
พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
 
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่องานวันเด็กปี 2555 อย่างไร ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
น้อย
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
43/1 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : 02-5331119, 02-5331239  Fax : 02-5331454
Email : admin@wkkschool.ac.th