ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจหลักฐานของนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
การตรวจหลักฐานนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง MOU รอบที่ 2 ปีกา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
การตรวจหลักฐานของนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
การตรวจหลักฐานของนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ร
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Int
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การรับย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ MSP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63