ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 63
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเษเพื่อป้องกันการอพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด 19
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 25
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มารายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ในเขตพื้นที่บร
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP ม.1 และห้องเรียน MOU ม.4 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63