WKK NEWS
โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประชุมครูออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 8 พ.ค.2563
โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประชุมครูออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 8 พ.ค.2563 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเขียนเขตให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,11:17   อ่าน 76 ครั้ง