WKK NEWS
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนวัดเขียนเขตจึง #ขอเลื่อน #การรับสมัครนักเรียน #การรายงานตัวนักเรียน และ #การมอบตัวนักเรียน ไปจนกว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,23:11   อ่าน 117 ครั้ง