ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1567) 14 ม.ค. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก (อ่าน 8) 29 พ.ย. 61
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงาน ในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรี (อ่าน 14) 15 พ.ย. 61
กำหนดการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีศูนย์โรงเรียนวัดเขียนเข (อ่าน 179) 14 พ.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนซื้อเสื้อเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 197) 01 พ.ย. 61
ปฏิทินการสอบซ่อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 (อ่าน 263) 07 ต.ค. 61
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 344) 02 ต.ค. 61