ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,13:03   อ่าน 72 ครั้ง