ภาพกิจกรรม
เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ด้วยการศึกษาทางไกล DLTV
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคววิด 19 กระทรวงศึกษาธิการมีมติเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตร อยู่ที่บ้าน ผ่านช่องทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม ได้แก่  1. โทรทัศน์ดาวเทียม 2. เว็บไซต์ dltv.ac.th 3. Mobile Application :DLTV
 
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,21:10   อ่าน 136 ครั้ง