ภาพกิจกรรม
English Camp อ.2 , ป.1-ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ห้องเรียน IEP และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ห้องเรียน MEPและIEP วันที 24-28 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,12:27   อ่าน 694 ครั้ง