ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและต้านการใช้ยาเสพติดในชุมชน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและต้านการใช้ยาเสพติดในชุมชน จัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถร่วมกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,14:05   อ่าน 130 ครั้ง