ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ม.2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  ณค่าย พงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,20:25   อ่าน 530 ครั้ง