ภาพกิจกรรม
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:18   อ่าน 159 ครั้ง