ภาพกิจกรรม
สอบการอ่านภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่  26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดการสอบอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:08   อ่าน 153 ครั้ง