ภาพกิจกรรม
ร่วมน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะ พระธรรมรัตนาภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต ร่วมน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต  เป็น พระธรรมรัตนาภรณ์ สุนทรธรรมธารี เมธีปริยัตโยดม วิกรม ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,21:00   อ่าน 327 ครั้ง