ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ณ หอประชุมปาริชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประชาธิปไตยในโรงเรียน  
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,20:51   อ่าน 260 ครั้ง