ภาพกิจกรรม
กิจกกรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เช้านี้ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นเตือน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ และเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,20:37   อ่าน 250 ครั้ง