ภาพกิจกรรม
ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น หนู ๆ กับ Zoo โดยโรงเรียนวัดเขียนเขตเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,19:59   อ่าน 94 ครั้ง