ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยในกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการประชุมชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ จากท่านผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ . เนตรทิพวัลย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารต่างๆ หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองประจำชั้นเรียน พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,17:35   อ่าน 204 ครั้ง