ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  โดยในกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการประชุมชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ จากท่านผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ . เนตรทิพวัลย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารต่างๆ หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองประจำชั้นเรียน พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยในภาคเช้าจะเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ IEP ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2562,21:16   อ่าน 235 ครั้ง