ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเขียนเขตเป็นศูนย์การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลรสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดเขียนเขตเป็นศูนย์การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลรสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562,13:32   อ่าน 339 ครั้ง