ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จังหวัประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี
คณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จังหวัประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562   ได้แก่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  วัดห้วยมงคล และเขาวัง พระนครคีรี จ. เพชรบุรี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,11:30   อ่าน 612 ครั้ง