ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562
พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:55   อ่าน 843 ครั้ง