ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันนี้ 11 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนวัดเขียนเขต เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้นำยุวกาชาด ณ หอประชุมปาริชาติ  พิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาด เป็นพิธีที่สำคัญยิ่งแก่ยุวกาชาด ที่จะมีเจตคติ มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ มีความเคารพในเกียรติของตน ยุวกาชาด จากนั้นประธานในพิธีและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประดับเข็มระดับ ประธานแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดและให้โอวาท
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:44   อ่าน 176 ครั้ง