ภาพกิจกรรม
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต เข้าร่วมงานถวายพระพร เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ และพระองค์เจ้าโสมฯ

วันนี้ 8 มีนาคม 2562  ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต เข้าร่วมงานถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,20:05   อ่าน 47 ครั้ง