ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวันมาฆบูชา

         วันนี้ โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีท่านผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์      เนตรทิพวัลย์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดเขียนเขต พระอารามหลวง  
        วันมาฆะบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,21:16   อ่าน 173 ครั้ง