ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยคณะครูชาวต่างชาติ และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในกิจกรรมที่สร้างสรรค์การเรียนรู้แบบ Active Learning
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,12:48   อ่าน 397 ครั้ง