ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายพักแรมไทเกอร์แคมป์  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,09:24   อ่าน 96 ครั้ง