ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ ค่ายพักแรมไทเกอร์แคมป์  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,09:24   อ่าน 462 ครั้ง