ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.5-ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายพักแรมไทเกอร์แคมป์  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,09:08   อ่าน 404 ครั้ง