ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Project ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Project ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการนำของคณะผู้บริหาร คณะครูภาษาต่างประเทศ และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาีที่ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมจากผู้ปกครอง นักเรียนในการรับชมกิจกรรมเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,13:27   อ่าน 513 ครั้ง