ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายบัญชา พร้อมคณะ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดเขียนเขต 
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,22:29   อ่าน 146 ครั้ง