ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต รับโล่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฯ
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต รับโล่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) #เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ จาก ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2561,15:56   อ่าน 121 ครั้ง