ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
  พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๓ ตุลาคม ตัวแทนครูโรงเรียนวัดเขียนเขต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และเป็นยุคสมัยแรกเริ่มแห่งการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย


โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,15:13   อ่าน 122 ครั้ง