ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นางสุนันท์  แก้วมณี  2. นางสิริรุ่งโรจน์  รักษายศสกุล  3. นางเสาวภา  สุรเวช  โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นายวิชัย  แสงศรี เป็นประธานในพิธี 
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,10:07   อ่าน 154 ครั้ง