ปี 2565
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.04 KB
การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.7 KB