กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล PLC แบบรายกลุ่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
แบบฟอร์มรายงาน Log book รายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 980.5 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมของข้าราชการครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.04 KB
แบบฟอร์มบันทึกความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.94 KB