ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1 อาคารวิริยะประชานุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร2 อาคารเจริญเบิกฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร4 อาคารพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร6 อาคารหม่อมหลวงฟ่อน สนิทวงศ์​ ณ อยุธยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..